PIP Camera - Photo Effect

PIP Camera - Photo Effect

ඔයාගේ photos බෝතල් , වතුර බින්දු ඇතුලට දාල ලස්සන කරගන්න මෙන්න නියම app එකක්.මේක 14mb වගේ තමා වෙන්නේ.මේක android 2.3 ඉදන් ආපු ඕන os එකක වැඩ...
Read More
Face Changer Handsome

Face Changer Handsome

ඔයාගේ මූන ලස්සන කරගන්න ඔන්න අද නියම app එකක් අරගෙන ආවා. මේකෙන් පාට පාට රැව්ල්, පාට පාට කොන්ඩ දාල photos ලස්සන කරන්න වගේම යාලුවන්ගේ photos ...
Read More
Change Hair Color

Change Hair Color

ඔයාලගේ ඇත්ත කොන්ඩේ පාට වෙනස් කරන්නේ නැතුව photo එකේ තියෙන කොන්ඩේ පාට වෙනස් කරන්න ඔයත් කැමතිද? මෙන්න එහෙනම් නියම app එකක් ඔයාලට.මේක 5.4mb වි...
Read More